Institucions i Formació:

Anàlisis d'Activitats i Cursos 


ACTEE: Psicologia des de 1991

Es tracta d'aplicar la lògica de l'anàlisi de conducta a la Innovació, la Gestió i les Pràctiques Culturals de les Organitzacions.

L'anàlisi de Conducta Aplicat entèn que innovar i gestionar és tenir idees i portar-les a la pràctica. L'objectiu d'anàlisi, i en el seu cas, de modificació, serà qualsevol activitat que s'estigui donant en el sí de l'organització, com el rendiment laboral, la solució de problemes, la planificació i particularment, els processos de comunicació i innovació.

 Les Pràctiques Culturals d'una institució són part del context en el què actuen els individus que la componen. Això fa que sigui de gran interès per una col.lectivitat conèixer com queda determinada per la seva pròpia història d'adaptació al medi social al què pertany: clients, proveïdors i competidors.

 

         GESTIONAR AMB EFICIÈNCIA L'ESTIL DE FER DETERMINA LA DIFERÈNCIA.

 

 INICI