Honoraris Professionals 


ACTEE: Psicologia des de 1991


    - CONSULTA AILLADA: 70 €

 

      - SESSIÓ:      Individual 65 € 

                                 Parella i Família 70 €

 

- INFORMES i CURSOS: 

                                                 Consultar preus en funció del cas


Podem ajudar-te  


 

 

 

           

 INICI