Ciclotimia

ACTEE: Psicologia des de 1991

Aquest trastorn és una alteració de l'estat d'ànim en el què la persona que el pateix presenta períodes de gran agitació i activitat seguits de períodes amb símptomes depressius: tristesa, apatia, inactivitat...

 

INICI