Harmonia en la relació amorosa

ACTEE: Psicologia des de 1991

Diagnòstic i tractament dels factors que contribueixen al benestar en la parella: acceptació de l’altre, companyia i intimitat, oci-diversió en comú, passió i afectivitat, canvis que cada un demana a l’altre, estratègies de comunicació i d’afrontament de les dificultats quotidianes (fills, despeses, presa de decisions familiars...)

 

INICI