Relacions familiars

ACTEE: Psicologia des de 1991

Normalment, en la nostra cultura, la informació d’una parella és el preludi de l’aparició d’una nova família. En els processos d’adaptació als canvis que s’acostumen a donar en les noves relacions familiars, a vegades, poden donar lloc a conflictes interpersonals que si no es canalitzen d’una manera adaptativa poden contribuir a tensions dins i fora de la parella. Detectar quines situacions poden ser susceptibles de crear tensions familiars facilita el fet de superar les resistències i pressions familiars no adaptatives a mig i llarg termini.

 

INICI