Informes psicològics forenses

ACTEE: Psicologia des de 1991

INFORMES PSICOLÒGICS FORENSES:

Valoració de danys morals, estat psicològic de la víctima i de l'agressor

 

Accidents laborals, abusos, sexualitat, matrimoni, tutela dels fills 

 

INICI