Parafílies

ACTEE: Psicologia des de 1991

 Avaluació, anàlisis funcional i intervenció terapèutica en aquells comportaments sexuals que impliquen un desajust o patiment per a la persona que els manifesta i/o per a tercers. Entre ells trobem l'exhibisionisme, la pedofília, el transvestisme, el voyeurisme, el frotteurisme i qualsevols tipus d'abús o violència sexual.

 

INICI