Mediació


ACTEE: Psicologia des de 1991

És un procès en el qual nosaltres, de manera neutral, fomentem la comunicació i ajudems als actors del conflicte (separació matrimonial, repartiment de béns, acords de convivència, etc.) a resoldre les seves desavinences i recuperar la normalitat en la relació. La solució del conflicte haurà de ser acceptacle per ambudes parts i haurà de permetre la relació futura basada en el respecte com a persones. 

Trobar un acord equitatiu, mútuament acceptat i en un temps raonable (entre 5 i 8 sessions) és el principal objectiu del procès de mediació.

 INICI