Resolució de conflictes


ACTEE: Psicologia des de 1991

Es tracta d'estudiar i compendre les veritables causes del conflicte, separant-les dels símptomes o de les causes aparents. També d'intervenir directa o indirectament, i de manera positiva, en la resolució de les disputes socials d'una manera específica i no violenta. Es pateix de la idea de què, per a resoldre un conflicte, és necessari assegurar que totes les parts implicades resultin plenament satisfetes, facilitant que la resolució sigui trobada pels propis participants, i per tant, sense que apareixi com una imposició externa. 

No es pretén analitzar, jutjar ni sancionar a les persones implicades, sinó resoldre el conflicte a través de la pacificació i la reconciliació, que portarà a les parts implicades a expressar-se de forma adequada per a facilitar la mútua comprensió.

 

 INICI