Obsessió-compulsió

ACTEE: Psicologia des de 1991 

Consisteix en tenir idees, pensaments o imatges que es donen amb molta freqüència i que la persona considera que són producte de la seva ment i que estan fora del seu control. Aquestes idees són exagerades i no tenen un motiu aparent i provoquen ansietat o un fort malestar.

La persona que té aquestes idees o pensaments (que s'anomenen obsessions) intenta eliminar-los amb una sèrie de comportaments o altres pensaments (compulsions) i amb això, tot el que es pretèn és alleugerar el malestar que provoquen les obsessions.

Per exemple, les persones que estan obsessionades amb la possibilitat d'agafar una enfermetat poden alleugerar aquest malestar mental rentant-se les mans fins que se'ls hi arruga la pell.

 

INICI